Polityka prywatności sklepu www.zakopane-sklep.pl

Prawa Autorskie

Wszelkie prawa do zawartości sklepu internetowego www.zakopane-sklep.pl w szczególności jak teksty, grafika, logotypy, ikony, zdjęcia, klipy audio i video, dane i oprogramowanie są zastrzeżone. Pobieranie jakichkolwiek materiałów będących integralną częścią sklepu z rękodziełem i gadżetami związanymi z miastem Zakopane jest dozwolone tylko pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do właścicieli serwisu www.zakopane-sklep.pl. Żadna część serwisu www.zakopane-sklep.pl nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody właściciela Zakopiańskiego Centrum Kultury.  W przypadku naruszenia prawa autorskiego sprawca poniesie odpowiedzialność karną, którą regulują przepisy: Art. 115 i 123 prawa autorskiego.

Zasady podstawowe

Przykładamy dużą wagę do kwestii prywatności Użytkowników e- sklepu www.zakopane-sklep.pl. Kontakt z naszymi Klientami to dla nas priorytet. Sklep internetowy www.zakopane-sklep.pl zapewnia swoim Klientom maksimum bezpieczeństwa. W trakcie korzystania ze sklepu z produktami z Zakopanego prosimy Klienta o podanie niektórych danych osobowych. Zawsze jest to związane albo z wyrażoną przez Klienta chęcią utworzenia konta sklepowego (zalogowaniem się do niego) albo z bezpośrednim dokonaniem zakupu towaru.

Bezpieczeństwo

Usługodawca jako administrator, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych www.zakopane-sklep.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Dane wymagane podczas rejestracji

W celu rejestracji w szczególności wymagane jest podanie następujących danych:

– prawidłowego adresu poczty elektronicznej e-mail,

– podanie nazwy użytkownika (login),

– hasła i potwierdzenia hasła,

– imienia i nazwiska,

– pełnych danych teleadresowych takich jak: Województwo, Ulica, Numer domu, Miasto, Kod Pocztowy,

– telefon stacjonarny lub komórkowy

Jeżeli Klientem jest firma wymagane jest uzupełnienie danych o poniższe:

– nazwa firmy

– NIP

– REGON

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest firma Zakopiańskie Centrum Kultury . Firma przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Firma przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w sklepie internetowym i za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Zakopiańskie Centrum Kultury w celach statystycznych i marketingowych.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez OSI (administratora danych).

Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

– Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w rejestracji na stronie sklepu www.zakopane-sklep.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług.

Zakopiańskie  Centrum Kultury może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.

Poczta elektroniczna kierowana do Zakopiańskiego Centrum Kultury jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych

Informacje wysyłane do Użytkownika

Zakopiańskie Centrum Kultury może wysyłać wszystkim użytkownikom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej ze sklepem online www.zakopane-sklep.pl niezapowiedzianych wiadomości elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w funkcjonalnościach serwisu www.zakopane-sklep.pl

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności, skontaktuj się z nami: sklep@zck.com.pl

Polityka Cookies Sklepu Internetowego www.zakopane-sklep.pl

Niniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronach sklepu internetowego www.zakopane-sklep.pl (dalej jako: Sklep lub Sklep internetowy), którego właścicielem jest:

Zakopiańskie Centrum Kultury

Numer NIP: 7361721434

Firma przedsiębiorcy: Zakopiańskie Centrum Kultury

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 1.03.2016

Miejsce prowadzenia działalności: ul. Chramcówki 35, 34 – 500 Zakopane

1.      Czym są pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

2.      W jakim celu używamy pliki Cookies

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych Sklepu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez nasz Sklep internetowy są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:

identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;

dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3.      Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając stronę naszego Sklepu internetowego możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

Trwałe i tymczasowe ? w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu ? usuwane są w momencie wylogowania z naszego Sklepu, opuszczenia strony Sklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych ? okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.

Własne i zewnętrzne ? w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze Sklepu internetowego, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. w wypadku udostępnienia powierzchni Sklepu jednej z sieci reklamowych lub prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics). W tym ostatnim wypadku zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej ? w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

4.      Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze ? w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia).

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep internetowy ? zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.